آموزشی

زیست دوازدهم فصل اول ( آزمایشات و دانشمندان)

تمامینو امروز قراره که زیست دوازدهم را کامل رنده کند.

 

مهم ترین راه یادگیری در زیست تکرار و جمعبندی نکات زیست هست.

تا حالا شده که آزمایش ها و دانشمندان کتاب زیست دوازدهم را فراموش کرده یا با هم اشتباه گرفته باشی؟

یا با باکتری ها مشکل داشته باشی؟

دیگه وقتشه که تمامینو وارد عمل شود.

اگر بتوانی در زیست تمام آزمایش و مراحل را ریز به ریز حفظ کنی و نکات زیست آن را خوب یادبگیری برات مثل آب خوردن هست.

پس بیاید تا با یک شروع طوفانی در زیست تمام دانشمندان را غافل گیر کنیم!

در اینجا می‌خواهیم دانشمندان و آزمایش هایشان و حتی نکات ریز کنکور مورد را به دقت بررسی کنیم.

گریفیت

گریفیت
مراحل آزمایش گریفیت
اطلاعات اولیه ماده وراثتی
سازنده واکسن سینه پهلو کیست؟ گریفیت
وی به دنبال واکسن آنفولانزا بود اما نشد.

نکات آزمایش

مرحله اول

۱. ساخت شدن پوشینه توسط باکتری های جدید به وجود آمده در بدن موش رخ داد.
۲.استفاده از باکتری پوشینه دار زنده

مرحله دوم‌

۱. در این مرحله تنها از باکتری بدون پوشینه استفاده شد.
۲. در این مرحله پوشینه ساخته نشد
۳.این پرسش به وجود آمد که (آیا پوشینه عامل مرگ موش است؟)

مرحله سوم

۱.پیدا شدن پاسخ برای سوال (آیا پوشینه عامل مرگ موش است؟) -> پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش نیست.

مرحله آخر

۱.برخلاف انتظار دانشمند بود.

۲.در شش و خون موش تعداد زیادی باکتری دیده شد که اغلب بدون پوشینه و برخی که اطلاعات وراثتی باکتری پوشینه دار مرده را دریافت کردند پوشینه دار بودند.

۳.در این مرحله پوشینه از باکتری پوشینه دار زنده به باکتری فاقد پوشینه انتقال نیافت بلکه اطلاعات وراثتی که حامل اطلاعات ساخت پوشینه بود انتقال یافت.(ماده وراثتی انتقال یافت )

۳.در این مرحله تنها برخی از باکتری های بدون پوشینه
دارای پوشینه شدند. (باکتری هایی که اطلاعات وراثتی دریافت کردند)

۴. ماده وراثتی در برابر دمای بالا و گرما مقاومت بیشتری از قند و فسفولیپید باکتری داشت.

 

نکات مهم کنکور گریفیت

۱.گریفیت به دنبال واکسن نوعی بیماری ویروسی به نام آنفولانزا بود اما وی واکسن نوعی بیماری که دارای عامل پروکاریوتی( استرپتوکوکوس نومونیا) به نام سینه پهلو بود را یافت.

۲.وی در آخر چهارمین آزمایش پی برد که ماده وراثتی می‌تواند به یاخته دیگر انتقال یابد اما گریفیت به ماهیت ماده وراثتی و نحوه انتقال آن پی نبرد .
۳. گریفیت از دو نوع باکتری از یک گونه استفاده کرد.

۴. جانداران در آزمایش پروکاریوت و یوکاریوت بودند.

۵. برای ساخت واکسن علیه ۲نوع باکتری پوشینه دار و بدون پوشینه باید از مرحله ۳ یعنی باکتری پوشینه دار کشته شده استفاده کرد تا پادتن مورد نیاز ساخته و ایمنی بالا رود.

۶. چون تزریق باکتری ها به کمک سرنگ و سوزن بود عملا پوست و عمده خط اول ایمنی در برخورد با باکتری ها نقش ندارند و بیشتر خطوط۲و۳ ایمنی بدن وارد عمل میشود.

۷. در تمامی مراحل پادتن توسط موش ساخته شد.

خب رسیدیم به ایوری که قراره در زیست شناسی غوغا کند.

ایوری و دوستان

وی کسی بود که ۱۶ سال بعد از گریفیت دست به آزمایشهایی زد که ماده وراثتی را شناسایی کرد‌ و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زد.

نکات آزمایش

آزمایش اول

ایوری همه پروتئین های عصاره باکتری پوشینه دار را تخریب کرد سپس به محیط کشت باکتری بدون پوشینه اضافه کرد.و برخلاف نظر عمده دانشمندان انتقال صفت رخ داد و باکتری های زنده پوشینه دار شدند.
پس نتیجه گرفت پروتئین عامل وراثتی نیست.

آزمایش دوم

ایوری عصاره باکتری پوشینه دار کشته شده
را در سانتریفیوژ با سرعت بالا قرار داد.
بعد مدتی عصاره به چند قسمت تفکیک شد.

وقتی که ایوری قسمت DNA دار را به محیط باکتری بدون پوشینه اضافه کرد انتقال صفت رخ داد.
ایوری در آزمایش دوم موفق به کشف ماده وراثتی(نوعی ماده ریبونوکلئیک اسیدی به نام DNA) شد.
عده ای نیز نتیجه را نپذیرفتند.

آزمایش سوم

آزمایش سوم به خودی خود شامل چندین آزمایش است.
ایوری در این آزمایش عصاره را چند بخش کرد سپس به هر قسمت آنزیم تجزیه کننده آن ماده را زد.

سپس به محیط کشت های متفاوت اضافه کرد.
در همه محیط ها انتقال صفت رخ داد به غیر محیطی که ظرف شامل آنزیم تجزیه کننده دنا اضافه شده بود.

نکات کنکوری ایوری

ایوری از عصاره باکتری پوشینه دار کشته شده استفاده کرد.
در مرحله اول و آخر از آنزیم برای تخریب ساختار پروتئین استفاده شد.
در همه مراحل باکتری بدون پوشینه به فعالیت حیاتی خود ادامه داد.
ایوری برخلاف گریفیت تنها از جاندار پروکاریوت استفاده شد.
در آزمایش ایوری برعکس گریفیت از گرما برای کشتن باکتری استفاده نشد.
برخلاف گریفیت،ایوری به ماهیت ماده وراثتی پی برد.
همانند مزلسون و استال ،ایوری نیز از سانتریفیوژ استفاده کرد اما با شرایط متفاوتی.
ایوری در آزمایش دوم به ماهیت ماده وراثتی پی برد و در آزمایش سوم دوباره آن را تایید کرد.

چارگاف

ایشان با آزمایش و اندازه گیری های بسیار بر روی پروکاریوت و یوکاریوت ها به برابری مقدارTوA ،GوC پی برد اما دلیل این برابری را نمی‌دانست.

دانشمندان بعدی به نام واتسون و کریک دلیل این برابری را به دست آوردند.
در زمان چارگاف تصور بر این بود که A,T,C,G هر کدام به اندازه یکسانی در یاخته ها وجود دارد.

ویلکینز و فرانکلین

ویلکینز و فرانکلین
تصویر اشعه ایکس حاصل از DNA

آنان با استفاده از اشعه ایکس تصاویری به دست آوردند که به کمک آن به ۳ نتیجه مهم رسیدند.
۱.مارپیچ بودن دنا
۲. بیش از یک رشته بودن دنا
۳. شناسایی ابعاد مولکول دنا
نکته اشعه ایکس برای شناسایی پروتئین و ریبونوکلئیک اسید استفاده میشود.

واتسون و کریک

به کمک استفاده از[ اشعه ایکس+یافته چارگاف+یافته های مهم خود ] توانستند به دو رشته ای بودن و همچنین مکمل بودن رشته های دنا دست پیدا کنند.

این دو مدل نردبان پیچ خورده را پیشنهاد دادند.به طوری که دو رشته به دور محوری فرضی پیچیده که ستون آن قند و فسفات و پله آن باز آلی است.

 

مزلسون و استال

مراحل و نتایج آزمایش
مراحل و نتایج آزمایش

نکات آزمایش

به کمک به کارگیری روش علمی فرضیه های متعدد را در نظر گرفتند.
آنان از سانتریفیوژ با سرعت بسیار بالا استفاده کردند.
شیب غلظت مورد استفاده سزیم کلرید بود.(با غلظت های متفاوت)
باکتری مورد استفاده بیضی شکل بود و هر ۲۰ دقیقه تقسیم می‌شد.

مرحله اول

نشانگذاری باکتری ها باN15.اجازه دادند که چندین بار در محیط کشت تکثیر و تقسیم انجام شود.
سپس قسمتی را جدا کرده و در لوله آزمایش ریختند که دقیقه صفر محسوب می‌شد.
سپس مقداری را در شیب سزیم کلرید ریختند.مورد بررسی قرار دادند.که مطابق شکل کتاب همه دنا در قسمت پایین بود.
سوال اینجا این بود که همانند سازی چگونه است؟

مرحله دوم

پس از گذشت ۲۰ دقیقه و جدا کردن و قرار دادن در شیب، دانشمندان یک نوار در وسط لوله دیدند.

آنان همانند سازی حفاظتی را رد نمودند زیرا اگر حفاظتی بود باید لایه ای سنگین در پایین تشکیل می‌شد.

نکته در این مرحله تعداد نوار سبک و سنگین و حتی وزن هر مولکول دنا برابر است.

بر فرض مثال که مرحله اول یک دنا با دو زنجیره حاویN15 داشتیم.پس در این مرحله ما دارای ۲ مولکول هم جرم + 2زنجیره جدید و 2زنجیره قدیمی هستیم. که این دیدگاه درست است.

فرض دیگر این بود که همانند سازی به روش پراکنده است که در ادامه آزمایش رد شد.

مرحله سوم

۲۰دقیقه دیگر گذشت و زمان آزمایش به ۴۰ دقیقه رسید.

در اینجا دو نوار ایجاد شد که نوار بالا به طور کاملN14 و نوار وسط دارای نصف زنجیره N14بود.

در ادامه مثال ذکر شده ،حال ما ۴مولکول داریم که ۲مولکول کاملا سبک و ۲مولکول متوسط داریم.

پس همانندسازی پراکنده نیز رد میشود.

در نتیجه به همانندسازی نیمه حفاظتی رسیدیم.

اگر مرحله چهارم نیز وجود داشت و به ۶۰ دقیقه می‌رسیدیم شاهد این بودیم که نوار سبک دارای ضخامت بیشتر از مرحله قبل می‌شد اما نوار وسط هیچ تغیری نمیکرد.

کلام آخر

خب خب به نظر میرسه که تمامینو با استراتژی رنده زیست، دانشمندان و آزمایش های اونا را صفر تا صد پودر کرد.

محمد مهدی آقابابایی

سلام بچه ها محمدمهدی آقابابایی هستم مشاور ارشد تیم تمامیــــنو! من دانشجوی پزشکی دانشگاه دولتی شهرکرد هستم و بدون استفاده از هیچ سهمیه ای توانستم رشته پزشکی قبول بشم! جالبه بدونید من توی مدرسه دولتی بدون هیچ گونه امکاناتی بودم و تحصیلات دبیرستانم را گذراندم و در پزشکی قبول شدم. حالا هم اینجام تا شمارو توی مسیر موفقیت کنکوریتون کمک کنم! اگه سوالی داشتین در قسمت کامنت ها ارسال کنید! در ضمن اگه دوست داشتین میتونین از پکیج های مشاوره ایم هم دیدن کنید! لطفا به بخش فروشگاه برید و دنبال اسم من بگردین اگه دوست دارین مشاورتون باشم? لینک شبکه های اجتماعیم هم این زیره میتونی مستقیم با من در ارتباط باشی!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است