آخرین تغیرات کنکور سراسری

آخرین تغییرات کنکور 1402 | تغییرات دفترچه کنکور 
کنکور سراسری

آخرین تغییرات کنکور 1402 | تغییرات دفترچه کنکور 

سلام به تمام تمامینویی‌ها داریم روز به روز به کنکور نزدیک می‌شویم و باید از آخرین تغییرات کنکور 1402 باخبر…