فراموشی رمز عبور – اروند پنل

حداقل 6 حرف. برای امنیت بیشتر ترکیبی از حروف و اعداد باشد.

بازیابی توسط موبایل
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است