سنجش

تحلیل آزمون

چگونه تحلیل آزمون کنیم؟ به سبک رتبه برتر ها

چگونه تحلیل آزمون کنیم؟ روش تحلیل آزمون رتبه های برتر ؟ دفتر تحلیل آزمون چیست؟ جدول تحلیل آزمون چیست؟تحلیل آزمون…

بیشتر بخوانید »
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است